אנחנו פועלים למען

קידום וליווי עסקי של יזמים.ות ובעלי.ות עסקים קטנים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ומנכ"לים של ארגונים חברתיים.

 

העמותה שלנו קמה כי  

קרן-שמש קמה כדי לאפשר הזדמנות שווה ליזמים/יות ובעלי/ות עסקים קטנים מפריפריה חברתית וגיאוגרפית ובכך לעודד מוביליות חברתית ולהעלות את פריון העבודה במשק בסיוע של מערך מנטורים מתנדבים. קרן-שמש פועלת לחוסן ניהולי של מנכ"לים של מלכ"רים על מנת להעצים את השפעתם של ארגוני החברה האזרחית בישראל ותרומתם לאוכלוסיות במצב סיכון.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו 

לתמוך בבעלי/ות עסקים קטנים בהקמה/משבר ובכך לייצר תעסוקה ובטחון כלכלי לאלפי משפחות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. לתמוך במנהלי ארגונים חברתיים כך שיוכלו להמשיך ולתמוך במאות אלפי מוטבים במצבי סיכון.

 

 

*התוכן באחריות העמותה