אנחנו פועלים למען

למען החברה כולה ולעמן הקהילה האתיופית בפרט.

 

העמותה שלנו קמה כי

הייתה הבנה כי על מנת להוביל את השינויים להם אנחנו מאחלים, קיים צורך בארגון אשר יעסוק בשינוי במדיניות הקיימת ברמה הארצית והמוניציפלית.  האגודה פועלת לשנות את המדיניות והתודעה הישראלית ברמה הארצית, המוניציפאלית והקהילתית, במטרה לסגור את הפערים הקיימים אצל אזרחים ישראלים ממוצא אתיופי בכל תחומי החברה, ולשנות את התפיסות המקובלות בקרב מקבלי ההחלטות והציבור הרחב בישראל.

 

עיגול לטובתנו יאפשר לנו

מאחר ואנחנו ארגון בלתי תלוי במימון ממשלתית כזה או אחר, אנחנו תלויים בכל תרומה שאינה מגיעה מהממשלה. עיגול לטובה יאפשר לנו להיחשף לקהלים שונים ויאפשרו לאנשים בתוך קהלים אלולהעניק תמיכה לאגודה ולפעילותה ובכך להיות חלק מיצירת שינוי משמעותי! 

 

*התוכן באחריות העמותה